ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำคัญ: โปรดอ่านข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างอย่างละเอียดก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จากนั้นพิมพ์และจัดเก็บข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลการทำธุรกรรม กฎและข้อบังคับทั้งหมด และวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ

บทนำสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

Bayview Technologies Ltd. (“บริษัท”) ดำเนินการเว็บไซต์การพนันกีฬาและเกมออนไลน์ บริษัทได้รับการควบคุมและได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศฟิลิปปินส์เพื่อดำเนินธุรกิจการพนันและเกมทางไกล บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) www.nextbet.com ซึ่งบริษัทให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์และเล่นเกม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้ กิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้และควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1.1 โดยการคลิกที่ช่อง “ตกลง” และ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือเปิดบัญชีกับบริษัท และ/หรือวางเดิมพันกับบริษัท ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือเนื่องจากการใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง คุณผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และตามกฎและข้อบังคับของบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่รวมอยู่ในการอ้างอิงในที่นี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา

1.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควรเป็นครั้งคราว เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะสำหรับการแก้ไขหรือดัดแปลงใด ๆ ที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าการแปลใดๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.nextbet.com/th/terms-of-use